Kære alle

på regeringens opfordring har vi sammen med bestyrelserne valgt at aflyse planlagte generalforsamlinger på ubestemt tid. Det gælder foreløbig indtil den 10. maj 2020, men perioden vil blive forlænget, hvis myndighederne anbefaler det. De aflyste generalforsamlinger vil blive afholdt når det skønnes forsvarligt igen at afholde møder.

 

Aflysning af forårets generalforsamlinger pga Corona