En typisk administration omfatter bl.a.:

 • Opkrævning af fællesudgifter, a-conto varme og vand, husleje hos restlejere mv. via NETS ( Ejerboligforeninger )
 • Udsendelse af rykkerskrivelse og eventuel overgivelse til inkasso hos advokat
 • Betalinger af regninger til forfaldstidspunktet
 • Varsling af lejeforhøjelse overfor eventuelle lejere
 • Rekvirering af håndværkere i samråd med bestyrelsen
 • Forsikringssager
 • Udarbejdelse af varme og vandregnskab
 • Lønningsregnskab
 • Momsregnskab
 • Korrespondance med offentlige myndigheder
 • Korrespondance generelt
 • Udarbejdelse af budget
 • Budgetopfølgning
 • Udarbejdelse af årsregnskab eventuel i samråd med revisor
 • Indkaldelse til generalforsamling
 • Deltagelse i ordinær generalforsamling som dirigent og referent
 • Deltagelse i ekstraordinære generalforsamlinger. Dette faktureres særskilt.