En typisk administration af udlejningsejendomme omfatter bl.a.:

 • Opkrævning af husleje, a-conto varme, vand mv. via PBS ( udlejningsejendomme )
 • Udsendelse af rykkerskrivelse og eventuel overgivelse til inkasso hos advokat
 • Betalinger af regninger til forfaldstidspunktet
 • Varsling af lejeforhøjelse overfor boliglejere
 • Varsling af lejeforhøjelse overfor erhvervslejere
 • Rekvirering af håndværkere eventuelt i samråd med ejer
 • Syn af lejemål ved fraflytning
 • Genudlejning og udarbejdelse af lejekontrakter
 • Forsikringssager
 • Huslejenævnssager
 • Udarbejdelse af varme- og vandregnskaber
 • Udarbejdelse af antennebudget
 • Lønningsregnskab
 • Momsregnskab
 • Korrespondance med offentlige myndigheder
 • Korrespondance med lejere
 • Korrespondance generelt
 • Udarbejdelse af budget
 • Budgetopfølgning
 • Udarbejdelse af årsregnskab