Bygge og Vedligehold

En ejendom kræver vedligeholdelse ( Bygge og Vedligehold ), og det kan være en stor opgave at holde styr på en renovering med planlægning af håndværkere, økonomi, jura mm.
Ud over den almindelige administration kan vi tilbyde at være med i processen omkring renovering eller tilbygning, der typisk forløber således:

 • Forarbejde med bestyrelsen
 • Aftale om endeligt projekt
 • Beslutning på generalforsamlingen
 • Den endelige udførelse på ejendommen

Vi deltager som rådgiver for jeres forening, og det er jeres beslutning i hvor stor grad, I ønsker os ind over projektet.
Vi har selvfølgelig en forsikring bag os, der dækker byggesagsadministration.
Her kan I se, hvad byggeadministration f.eks. kan indeholde:

 • Beregninger, der ligger til grund for beslutningen i bestyrelsen og generalforsamlingen.
 • Bistand når der forhandles kontrakt med teknisk rådgiver.
 • Møder med bestyrelse, teknisk rådgiver og generalforsamling.
 • Hjælp til at fremskaffe de nødvendige økonomiske midler via pengeinstitutter og realkreditinstitutter.
 • Tegning af byggeforsikringer under opførelsen.
 • Juridisk gennemgang af materialer fra diverse firmaer, teknikeraftaler og entrepriseaftaler.
 • Juridisk rådgivning i forbindelse med byggesagen.
 • Indhentning af tilskudsordninger og administration heraf, samt kontrol af opfyldelse af lovkrav.
 • Betaling og særskilt bogføring af fakturaer, der hører med til byggesagen.
 • Rådgivning om nødvendige ændringer i foreningsvedtægter mm.
 • Professionelt rådgiveransvar.